Παρουσίαση των οικολογικών παραμυθιών στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.