Επίσκεψη στην έκθεση του Joseph Beuys με την ομάδα των EcoFans.