Παρουσίαση των οικολογικών παραμυθιών στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.