Συμμετοχή και καθοδήγηση των μικρών καλλιτεχνών της ομάδας EcoFans Juniors Club.